NEWSLAND.VN

Với dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành Newsland.vn xin cập nhật bảng giá khảo sát mức giá nhà phố và biệt thự tại quận 9 như sau: 

1. Dự án River Park :

dự án river park
Dự án River Park quận 9

🔶 Chủ đầu tư: MIK GROUP.

🔶 Vị trí : Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Diện tích đất: 75-122m2.

🔶 Xây dựng : 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán đất và nhà : 5 tỷ/căn - 75m2 ;  5,9 tỷ/căn - 122m2.

2. Dự án Merita Khang Điền :

dự án merira Khang Điền
Dự án Merira Khang Điền

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: Vòng xoay Liên Phường, Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Diện tích đất: 85 - 270m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá: 7 tỷ/ căn 85m2 ;  8 tỷ/ căn 102m2; 13,5 tỷ/ căn 250m2.

3. Dự án Lakeview City Nova Land:

dự án nhà phố lake view nova land
Dự án nhà phố shophouse Lakeview City Nova Land

🔶 Chủ đầu tư: Nova Land.

🔶  Loại hình: shophouse, nhà phố, biệt thự.

🔶  Vị trí: Đường Song Hành cao tốc, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.

🔶  Diện tích đất: 96-176m2.

🔶  Xây dựng: 1 trệt 3 lâu và 1 trệt 1 lửng 3 lầu.

 Giá: 9,5 tỷ/căn - 96m2 ; 18,8 tỷ/căn - 176m2.

4. Dự án Mega Village:

Dự án Mega Village
Dự án Mega Village

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: 222 Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại Hình: Nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích đất: 75-241m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá: 4,7 tỷ/căn - 75m2 ; 9,3 tỷ/căn - 225m2.

5. Dự án nhà phố Rosita Khang Điền:

Nhà phố Rosita Khang Điền
Nhà phố Rosita Khang Điền

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Shophouse, nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích đất: 85-278m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

Giá: 4,1 tỷ/căn - 85m2 ; 10,5 tỷ/căn - 278m2.

6. Dự án Dragon Village:

Dự án Dragon Village
Dự án nhà phố Dragon Villa

🔶 Chủ đầu tư: Phú Long.

🔶 Vị trí: Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Shophouse, nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích đất: 90-180m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 4,4 tỷ/căn 90m2 ; 7,3 tỷ/căn 150m2.

7. Dự án nhà phố Valencia:

Dự án nhà phố Valencia
Dự án nhà phố Valencia

🔶 Chủ đầu tư: Alpha Holding.

🔶 Vị trí: Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Shophouse, nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 75-200m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 3 lầu.

 Giá: 4,1 tỷ/căn 75m2 ; 6,1 tỷ/căn 124m2.

8. Dự án nhà phố Rio Vista:

Dự án nhà phố Rio Vista
Dự án nhà phố Rio Vista

🔶 Chủ đầu tư: Mik Group.

🔶 Vị trí: Bờ sông Rạch Chiếc, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 75-313,72m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá: 5,3 tỷ/căn - 75m2 ; 7 tỷ/căn - 120m2 ; 10,5 tỷ/căn - 190m2.

9. Dự án Simcity :

Dự án Simcity Quận 9
Dự án Simcity Quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Alpha Holding.

🔶 Vị trí: Đường số 4, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích : 80-317m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 3 lầu.

 Giá bán: 4,4 tỷ/căn - 80m2 ; 4,7 tỷ/căn - 88m2; 16,6 tỷ/căn 317m2.

10. Park Riverside :

dự án park riverside quận 9
Dự án Park Riverside quận 9

🔶 Chủ đầu tư : Mik Group

🔶 Vị trí: Đường Bưng Ông Thoàn, Quân 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 75-360m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 5,5 tỷ/căn - 75m2 ; 11 tỷ/căn - 128m2 ; 18 tỷ/căn - 360m2.

11. Villa Park :

dự án villa park quận 9
Dự án Villa Park quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Mik Group.

🔶 Vị trí : Đường Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 136 - 400m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 8,5 tỷ/căn - 136m2 ; 12 tỷ/căn - 170m2 ; 12,5 tỷ/căn - 200m2.

12. Mega Ruby.

dự án mega ruby
Dự án Mega Ruby Quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 75-230m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 5.3 tỷ/căn - 75m2 ; 9,1 tỷ/căn - 100m2 ; 11 tỷ/căn - 150m2.

13. Mega Shaphire

dự án mega shaphire khang điền
Nhãn

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà Phố, Biệt thự

🔶 Diện tích: 75 - 230m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu

 Giá bán: 5 tỷ/căn - 85m2 ; 7 tỷ/căn - 126m2.

14. Mega Residence:

dự án mega residence
Dự án Mega Residence Khang Điền

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh

🔶 Loại hình: Nhà Phố, biệt thự.

🔶 Diện tích: 75 - 230m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 5,3 tỷ/căn 75m2 ; 7,3 tỷ/căn - 100m2 ; 11,8 tỷ/căn - 361m2.

15. The Venica:

dự án the venica khang điền
The Venica Khang Điền Quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Song Hành cao tốc.

🔶 Loại hình: Biệt thự.

🔶 Diện tích: 150 - 500m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 26 tỷ/căn - 250m2 ; 33,9 tỷ/căn - 435m2 ; 38,4 tỷ/căn - 487m2.

16. Lucasta:

biệt thự Lucasta quận 9
Biệt thự Lucasta Quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Biệt Thự.

🔶 Diện tích: 166 - 400m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 10 tỷ/căn - 166m2 ; 12,5 tỷ/căn - 175m2 ; 17 tỷ/căn - 250m2.

17. Melosa Khang Điền:

nhà phố melosa khang điền
Nhà phố Melosa Khang Điền

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền.

🔶 Vị trí: 222 Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt Thự.

🔶 Diện tích: 80 - 216m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

 Giá bán: 5,5 tỷ/căn - 80m2 ; 7,7 tỷ/căn - 144m2 ; 13 tỷ/căn - 210m2.

18. Đông Tăng Long:

dự án đông tăng long
Dự án Đông Tăng Long Quận 9

🔶 Chủ đầu tư: Công ty phát triển nhà và đô thị HUD

🔶 Vị trí: Mặt tiền đường Lã Xuân Oai giao Nguyễn Duy Trịn, Phường Trường Thạnh, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

🔶 Loại hình: Nhà phố, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, đất nền.

🔶 Diện tích: 100 - 400m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu và 1 trệt 2 lầu 1 tum.

 Giá bán: 4,6 tỷ/căn - 100m2 ; 7,2 tỷ/căn - 160m2 ; 19 tỷ/căn - 400m2.

19. Dự án Verosa Park Khang Điền.

dự án verosa park khang điền
Dự án Verosa Park Khang Điền

🔶 Chủ đầu tư: Khang Điền

🔶 Vị trí: Vòng xoay Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

🔶 Loại hình: Nhà phố, Biệt thự.

🔶 Diện tích: 75-100-120 - 483m2.

🔶 Xây dựng: 1 trệt 2 lầu.

Giá bán nhà và đất: 9,2 tỷ/căn - 75m2 ; 12,1 tỷ/căn - 100m2 ; 44,9 tỷ/căn - 483m2.

Trên đây là một số thông tin tổng hợp về thông tin thị trường giá nhà và đất của các dự án lớn nhà phố và biệt thự tại quận 9. Hy vong Newsland.vn đã cung cấp cho các bạn 1 số thông tin có ích về tổng quan thị trường.

Mọi nhu cầu quan tâm vui lòng liên hệ Hotline : 0907.68.88.55 (zalo, viber) để được tư vấn.

Hoặc các bạn có thể xem thêm nhiều video Review thực tế tại kênh

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCNBxVoDksR0ME_VcjYEvyKg

NEWSLAND.VN - THÔNG TIN BẤT ĐỘNG SẢN

Địa chỉ: Khu đô thị Sa La, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0907 68 88 55

bán và cho thuê với newsland

 

Đăng ký để nhận thông tin

Thông tin liên hệ

Quý khách hàng cần tư vấn chi tiết về dự án của chúng tôi vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh theo thông tin bên dưới hoặc biểu mẫu liên hệ bên cạnh. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho quý khách.

  • Shop House 10-03 & 10-04 Khu dân cư phía Nam, Đường Mai Chí Thọ, P.An Lợi Đông, Quận 2.TPHCM
  • Điện Thoại: 0907 68 88 55
  • Email: newsland.vntv@gmail.com